topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Walne zgromadzenia
A. A. A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2018 r.

Informacja o ZWZ ATON-HT S.A.

 

Zarząd ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018  roku na godzinę 10:30.

 

Zgromadzenie odbyło się we Wrocławiu, ul. Aleja Śląska 1 (Stadion Wrocław – Brama A) z protokołem ze Zgromadzenia można się zapoznać pod linkiem poniżej

Pliki do pobrania:

-  protokół ZWZ ATON-HT S.A.,v290618

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: