topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
A. A. A.

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 17/2017
data dodania 2017-07-01 10:47:07
spółka Aton-HT Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Spółki Athon-HT S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło:
1. Uchwały nr 7 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Parosie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Przy 10 666 głosach „Za” oraz 4 646 927 „przeciw”.
2. Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Justynie Bąk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Przy 666 głosach „Za”, 4 646 927 „Przeciw” oraz 10 000 „Wstrzymujących się”.
3. Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skąpskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Przy 666 głosach „Za”, 4 646 927 „Przeciw” oraz 10 000 „Wstrzymujących się”.
4. Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Przy 666 głosach „Za”, 4 646 927 „Przeciw” oraz 10 000 „Wstrzymujących się”.
5. Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia Prezes Zarządu – Pani Agnieszce Gomuła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. Przy 666 głosach „Za” oraz 4 646 927 „Przeciw”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z powodu obecności akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/3 kapitału zakładowego odstąpiło od rozpatrzenia:
1. Punkt 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
2. Punkt 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a) i 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ewa Błażejowska - Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Klóska - Wiceprezes Zarządu
WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: