topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Rada Nadzorcza i Zarząd
A. A. A.

ZARZĄD

 

Zbigniew Klóska - Wiceprezes Zarządu

 

Zbigniew Klóska, lat 47, wykształcenie w kierunkach technicznych i ekonomicznych, ukończone liczne kursy.DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • od 1984 do 1989 – pracował w przemyśle - budowa i serwis urządzeń elektronicznych do  kontroli procesów przemysłowych
 • od  1990 prowadził działalność gospodarczą
 • od 1991 do 2000 – był współwłaścicielem PpiBST Vegas S.C. - budowa instalacji technicznych
 • od  1991 do 1996 – Telewizja Kablowa Vega Sp. z o. o. Zatrudniony  jako Wice Prezes Zarządu – Dyrektor ds. inwestycji , gdzie zajmował się budową i eksploatacją sieci telewizji kablowej, był współwłaścicielem
 • od 1997 do 1999 – jako współwłaściciel zajmował się budową sieci komputerowych w Komnet Systemy Komputerowe S. C. ;
 • od  1999 do 2006 jako Wice Prezes Zarządu – Dyrektor inwestycji
 • od 2007 do nadal zatrudniony jako Koordynator Projektu – Kierownik Zakładu w ATON – HT S.A.
 • od maja do nadal pełni funkcję Wice Prezesa Zarządu ATON – HT S.A.

 

Działalność wymieniona nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności planowanej do wykonywania w przedsiębiorstwie ATON - HT SA; Zbigniew Klóska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

 

 

 

Ewa Błażejowska - Wiceprezes Zarządu


Ewa Błażejowska, lat 28, wyksztalcenie wyższe, absolwentka:

 

 • Politechniki Wrocławskiej, specjalizacja:  zarządzanie marketingowe ( 2007)
 • Międzynarodowej  Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, specjalizacja: logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw (2007);
 • Mälardalen Högskola w Västerås w Szwecji (2007)

 

W październiku 2009 r zdobyła pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie Idol Innowacji w pierwszej polskiej edycji Globe Forum w Gdańsku.

 

Od początku kariery zawodowej związana z ATON-HT S.A. Od 2007 do marca 2009 pełniąc funkcję specjalisty ds. marketingu  a od kwietnia 2009 funkcję Sales and Marketing Manager. 


W dniu 14 października 2010 została powołana na funkcję Członka Zarządu a od grudnia 2010
na stanowisko Wiceprezesa  Zarządu.Działalność wymieniona nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności planowanej do wykonywania w przedsiębiorstwie ATON - HT SA; Ewa Błażejowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

 

 

 

RADA NADZORCZA

 

Ryszard Parosa – Przewodniczący Rady Nadzorczej


Robert Barczyk – Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Bichajło – Członek Rady Nadzorczej

Karolina Cichocka - Członek Rady Nadzorczej

Maciej Kowalski – Członek Rady Nadzorczej

Wieńczysław Słapa – Członek Rady Nadzorczej

 

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: