topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Informacja dla Akcjonariuszy
A. A. A.

 

Szanowni Akcjonariusze,Pomimo zakwalifikowania urządzeń oferowanych przez Spółkę ATON-HT do kategorii D-10 informujemy, że Spółka nadal będzie produkowała urządzenia i oferowała swoją technologię na rynku Polskim i poza granicami kraju. Na dzień dzisiejszy, pomimo niekorzystnych opinii Krajowej Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko, nasi klienci nadal wyrażają zainteresowanie zakupem urządzeń typu ATON. Także pomimo zakwalifikowania technologii MOS do kategorii D-10, klienci Spółki zarówno z Polski jak i z Europy wyrażają chęć zakupu i użytkowania oferowanych przez Spółkę rozwiązań i urządzeń.


Jak się okazało wydanie przez Krajową Komisję ds. Ocen Odziaływania na Środowisko opinii kwalifikującej nasza technologię, jako D10 nie wpłynęło negatywnie na prowadzone rozmowy handlowe i nie spowodowało wycofania się naszych klientów z powziętych zobowiązań.

 

Niniejszym informujemy Akcjonariuszy, ze nadal będziemy kontynuować nasze prace w zakresie wdrażania naszych technologii pomimo istniejących trudności i przeszkód.

 

Deklaruję także, że Spółka nie zaprzestanie ubiegać się (w imieniu klientów) o wydanie pozytywnych decyzji dotyczących dopuszczenia do użytkowania pozostałych urządzeń dostosowanych do utylizacji innych odpadów.

 

Z poważaniem

Robert Barczyk
Prezes Zarządu

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI: